โรงงานผลิต ออกแบบโครงสร้างเสาคานคอนกรีต ผนังคอนกรีต

เบอร์โทร
อีเมล

ผลทดสอบ คานคอนกรีต 7 วัน

                     ผลทดสอบ คานคอนกรีต 7 วัน


ผลทดสอบคานคอนกรีต 28 วัน

                    ผลทดสอบคานคอนกรีต 28 วัน


                      ผลทดสอบ คาน